Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Lessons learned onderwijs

Door Harold Swartjes van de Universiteit van Amsterdam

CASE TITEL
Lessons Learned Onderwijs

 

KORTE BESCHRIJVING (Voor welke uitdaging sta je?)

De Corona crisis heeft allerlei vernieuwingen binnen het onderwijs die voorheen moeilijk of onmogelijk geacht werden, versneld tot realiteit gemaakt. Hoe kunnen we als de crisis straks voorbij is, er voor waken dat de goede elementen vastgehouden worden in plaats van direct weer te vervallen in oud denken, zoals bv. dat onderwijs enkel gegeven kan worden vanuit een klaslokaal?

 

DOEL (Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken?)

*gerealiseerde inhoudelijke vernieuwingen vasthouden (zoals online les en tentamens op afstand).
*basis voor verdere vernieuwing versterken (versnelde besluitvorming, meer lef / minder risicomijdend gedrag stimuleren).

 

REALITEIT (Welke achtergrondinformatie heeft de Growth Sharing Community nodig om de situatie te begrijpen?)

*hoger onderwijs is qua organisatievorm een bureaucratie, veranderingen kosten tijd door oa veelheid aan betrokken spelers en allerlei kwaliteitseisen. Er moet worden voldaan aan eisen tav de kwaliteit van opleidingen, maar denk bv ook aan eisen tav tentamenkwaliteit en fraudegevoeligheid (dit laatste aspect gaat ook over reputatieschade voor de instelling).
*dienst waar ik leiding aan geeft – Facility Services – is een interne dienstverlener die graag vernieuwing in gang zet. Dat lukt relatief goed als het volledig binnen de eigen bedrijfsvoering ligt (bv een logistieke hub die goederen voor de UvA en HvA daar aflevert en vervolgens met elektrisch vervoer de stad inbrengt). Maar wordt ingewikkelder wanneer studenten en docenten hier direct mee te maken hebben (zoals bij digitaal toetsen).

 

OBSTAKELS (Wat zijn de belangrijkste obstakels die in de weg zitten?)

*lange besluitvormingsprocedures
*neiging tot risicomijdend gedrag, zit vernieuwing in de weg.


OVERWEGINGEN
(Welke opties heb je overwogen?)

*goede voorbeeld zelf geven binnen eigen dienst als gaat om nieuwe samenwerkingsvormen en toepassing online technieken (inspireert mogelijk het onderwijs).
*op zoek naar opleidingen die bereid zijn om experimenten aan te gaan. Kleine proef kan dan met de opgedane ervaringen eenvoudiger worden omgezet naar breed toegepaste dienst.


ACTIES/VERWACHTINGEN
(Wat verwacht je van de Growth Sharing community? Wat wil je graag van ze horen of terugkrijgen?)

Tips hoe zij vernieuwing in (middel)grote organisaties tot stand brengen (bij voorkeur ahv concrete gerealiseerde voorbeelden). Welke aandachtspunten in sturing? Wat nodig voor leiding en overige medewerkers? Wat kan ik zelf doen als interne dienstverlener om dit binnen het onderwijs te verbeteren?

Wil jij helpen deze Case tot Success Story te maken?

Let's MOVE!