Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Arbeidsmarkt van de toekomst

CASE TITEL
Arbeidsmarkt van de toekomst

 

KORTE BESCHRIJVING (Voor welke uitdaging sta je?)

Hoe ziet de arbeidsmarkt van de toekomst er uit? Hoe gaan we daar onze activiteiten als arbeidsbemiddelingsbedrijf in terugvinden? Rekening houdend met een aantal ontwikkelingen: robotisering, automatisering, vergrijzende (beroeps)bevolking, veranderende onderwijsbehoefte, grotere zorgvraag e.a., Als we bijvoorbeeld dankzij de technologische vooruitgang straks in 3 dagen verdienen waar we vroeger 6 dagen over deden, wat laten we mensen dan doen? hoe zorgen we dat iedereen op toegevoegde waarde kan blijven meedoen? Welke blijvende invloed heeft de huidige pandemie op de arbeidsmarkt van de toekomst? Welke kansen en bedreigingen zitten daar voor de middenklasse en onderkant arbeidsmarkt in?

 

DOEL (Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken?)

Een arbeidsmarkt waarin we met zijn allen op toegevoegde waarde mee kunnen doen.

 

REALITEIT (Welke achtergrondinformatie heeft de Growth Sharing Community nodig om de situatie te begrijpen?)

Los van het oplopend aantal werklozen door (tijdelijke) vraaguitval staan ongeveer 1 mln. mensen langdurig aan de zijlijn, door ziekte, arbeidsbeperking, maar ook door leeftijd, eenzijdige werkervaring, geen recente opleiding, een beperkt leervermogen of leeraversie. Op een beroepsbevolking van rond de 9 mln. mensen. Zij worden net als wij geconfronteerd met een veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Werk zorgt voor onderlinge verbinding, aangesproken worden op kwaliteiten en autonomie. Naast een inkomen, als het tenminste betaald werk betreft. Het ontbreken van werk heeft daarom een enorme impact op het individueel welbevinden, de directe omgeving, maar ook op de samenleving als geheel en het welvaarts- en welzijnsniveau dat we met elkaar (kunnen) realiseren.

 

OBSTAKELS (Wat zijn de belangrijkste obstakels die in de weg zitten?)

Korte termijn focus, ontbreken sense of urgency; o.a. bepaald door de politieke windrichting (individuele verantwoordelijkheid vs collectieve verantwoordelijkheid, oplossingen die de negatieve beeldvorming bevestigen, bv boetes) en de economische waan van de dag waardoor men teruggrijpt op oud selectiegedrag ipv diversity.


OVERWEGINGEN
(Welke opties heb je overwogen?)

O.a.
Starten nieuwe, branchevreemde, onderneming
Nieuwe activiteiten op een parallelle arbeidsmarkt.


ACTIES/VERWACHTINGEN
(Wat verwacht je van de Growth Sharing community? Wat wil je graag van ze horen of terugkrijgen?)

Een inkijk in de gedachten die mede-ondernemers daarover hebben.

Wil jij helpen deze Case tot Success Story te maken?

Let's MOVE!